English Deutsch French 

..:: Zapomenuté heslo ::..
POFIL.CZ    Obchodní podmínky     Poštovné a balné    Slevy    Stupně zachovalosti    Links    Registrace   
S H O P
S H O P ..
POHLEDNICE (254149)

Místopis (202912)
Motiv / tématické (199729)
ODVĚTVÍ OBCHODŮ ..
POHLEDNICE
ANTIKVARIAT
FALERISTIKA
FILATELIE
OBALY NA POHLEDNICE A MINCE


My items on eBay

Aukro.cz


 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení – vymezení účastníků
 Prodávající:     Nábytek Spomyšl s.r.o.
    Spomyšl čp.146
     27705 Spomyšl
    IČ 26 77 92 18
    DIČ CZ26779218
  Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C,vložka 93196
    zastoupený Horáčkovou Ilonou
Veškeré nabízené zboží  je umístěno na doméně  http://www.pofil.cz/  ,dále jen internetový obchod.

Kupující: 
Plnohodnotně zaregistrovaný zákazník v systému elektronického obchodu na doméně  http://www.pofil.cz/

2.Rozsah platnosti


Tyto  všeobecné obchodní podmínky platí výhradně pro obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím na internetovém obchodu.
  .
3.Předmět prodeje


Předmětem prodeje jsou předměty sběratelského zájmu především pohlednice a staré fotografie.  Prodávající upozorňuje na skutečnost, že:
  a/ všechny nabízené položky ,když není výslovně uvedeno jinak, jsou dobové originály
  b/ prodávající výslovně prohlašuje ,že veškeré nabízené položky se symboly a projevy     
      fašistického, komunistického nebo jiného hnutí,spolků nebo stran , jsou dobové originály a neslouží k jeho propagaci a podpoře  ve smyslu  § 260 t.z. č.140/1961 Sb. ale
      jsou určeny pouze k sběratelským,vědeckým a kunhistorickým účelům

4. Cena


   a / Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou aktuální a platné v okamžiku objednání , kterým se rozumí odeslání a potvrzení objednávky v systému eletronického obchodu.
      Do ceny zboží se započítá poštovné a množstevní slevy viz  kategorie  doprava a slevy   .
  b / U veškerého zboží ,pakliže není uvedeno zřetelně jinak ,je z hlediska DPH použit  zvláštní režim
 
5.Výhrada vlastnictví.


 Až do úplného vyrovnání veškerých nároků prodávajícího kupujícím zůstává objednané zboží ve vlastnictví prodávajícího.

6. Popisy a stupně zachovalosti položek


     Pohlednice  rozdělujeme na pohlednice nepoužité v poštovním provozu v bezvadné    
     zachovalosti (třída  N)   a  pohlednice použité i nepoužité v poštovním provozu na pět   
      kvalitativních stupňů  zachovalosti (I – V).
      Popisy k položkám sestavujeme dle nejlepšího vědomí a svědomí .
      Zákazníky prosíme, aby velmi pečlivě prohlédli námi nabízené položky, o které mají  
     zájem. Doporučujeme nabízené položky zobrazovat v nejvyšším rozlišení, kde všechny 
     závady jsou dobře viditelné. Snažíme se kvalitu položky vždy co nejlépe posoudit a  
     zařadit do stupnice zachovalosti, kterou jsme pro Vaší orientaci vypracovali. ( stupně zachovalosti pohlednic )

 7.   Platební podmínky

Platba z ČR  

 1. hotově při předání v sídle firmy ,nebo dopisem  na adresu firmy předem
2.  platba na účet předem
3. platba přes Pay Pal  předem
4. dobírka

Platba  z ciziny

 1.hotově při předání v sídle firmy

2.dopisem na adresu firmy v Eur , USD,Kč předem
 3 .platba přes Pay Pal  předem


8. Doprava a slevy na dopravě


       V případě, že si zákazník nezvolí výslovně jiný způsob ,používáme k přepravě zásilek  Českou poštu a.s..Cena za poštovné po Vámi zvoleném typu a způsobu dopravy je součástí  ceny  .
   V případě ,že jednotlivá objednávka po odečtení množstevní slevy dosáhne limitu,není Vám započteno poštovné .
 Celková výše poštovného ,typu a  způsoby dopravy ,slevy , limity pro jeho výpočet jsou uvedeny samostatně v kategorii  doprava a slevy   ( poštovné a množstevní slevy )

9.Slevy množstevní, poskytované stálým zákazníkům

Jednotlivé nákupy se v průběhu jednoho kalendářního roku automaticky sčítají .V případě ,že jejich výše za kalendářní rok dosáhne určitého limitu je automaticky uživateli na další nákup přidělena množstevní sleva.Slevu si může každý sám vypočíst podle přiložené tabulky v kategorii  doprava a slevy   .Sleva v aktuálním roce je vypočítána z roku předešlého,jestliže zákazník v aktuálním roce dosáhne vyšší slevy je mu automaticky od příštího nákupu účtováná  sleva, které dosáhl.Prodávající si vyhrazuje právo měnit výši limitu.Kupující bude vždy o změnách informován e-mailem. (  poštovné a množstevní slevy  )


10.Ochrana osobních údajů

Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím osobám.Jedinou výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.).Se všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

11.Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně prodávajícímu oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat prodávajícímu kompletní nepoškozené zboží včetně  kopie faktury zpěta prodávající vystavý dobropis. Prodávající si vymiňuje právo nepřijmou žádné zásilky zaslané na jeho adresu zatížené doběrečným. 
Prodávající po překontrolování vráceného zboží, poukáže do 30 dnů od obdržení zboží finanční částku na účet kupujícího nebo jím zvolenou adresu.


12.Závěrečná ustanovení


a/ Odesláním eletronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení v obchodních podmínek ve znění platné v den odeslání objednávky,jakož i platnou cenu objednaného zboží nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
b/ Účastníci se výslovně dohodli ,že pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je místně příslušný soud podle sídla prodávajícího a platí výhradně České právo.
c/ Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost ,aktualizace 21.4.2009  a nahrazují jejich předchozí znění.