English Deutsch French 

..:: Zapomenuté heslo ::..
POFIL.CZ    Obchodní podmínky     Poštovné a balné    Slevy    Stupně zachovalosti    Links    Registrace   
S H O P
VYHLEDAT ..
 
S H O P ..
ANTIKVARIAT (7574)
Svaté obrázky (126)

Krajkové (3)
ostatní (80)
před rokem 1900 (0)
soubory - partie (43)
ODVĚTVÍ OBCHODŮ ..
POHLEDNICE
ANTIKVARIAT
FALERISTIKA
FILATELIE
OBALY NA POHLEDNICE A MINCE


My items on eBay

Aukro.cz


Krajkové (3)
ostatní (80)
před rokem 1900 (0)
soubory - partie (43)
Datum vložení | Cena | Název | Kód zboží | Počet zobrazení |
189082 INFO INFO Obraz Panny Marie v Klokotech
Obraz Panny Marie v Klokotech - Modlitba
6.00 EUR
165.00 CZK
8.40 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
189064 INFO INFO P. Maria Lomecká
P. Maria Lomecká - Pozdrav Panně Marii
5.00 EUR
137.50 CZK
7.00 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
189063 INFO INFO Panna Maria Svatodušská ve Vlachově Březí
Panna Maria Svatodušská ve Vlachově Březí - Věnování
5.00 EUR
137.50 CZK
7.00 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
189060 INFO INFO Panna Maria v Kájově
Panna Maria v Kájově - Záslibná modlitba k Panně Marii
5.00 EUR
137.50 CZK
7.00 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
189087 INFO INFO Panna Maria v Kájově
Panna Maria v Kájově - Modlitba sv. Efréma k Rodičce Boží
6.00 EUR
165.00 CZK
8.40 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188812 INFO INFO Svatý
Svatý - Památka na mši svatou v chrámu Páně sv. Václava v Obřanech, dne 25. července 1909
2.00 EUR
55.00 CZK
2.80 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
188942 INFO INFO Rodička Boží v Tuřanech
Rodička Boží v Tuřanech - Modlitba sv. Bernarda
3.00 EUR
82.50 CZK
4.20 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256938 INFO INFO Cor Jesu Humillimum et Mitissimum, Miserere Nobis!
Cor Jesu Humillimum et Mitissimum, Miserere Nobis!
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
257003 INFO INFO Památka na svaté biřmování
Památka na svaté biřmování skrze ruce Jeho biskupské Milosti Františka Sal. Bauera,biskupa Brněnského.Duše Svatý,Bože! Nákladem biskupského ordinariátu v Brně,Papežská knihtiskárna benediktů rajhradských v Brně.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
257000 INFO INFO svatý
svatý
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256999 INFO INFO Vzpomínka na svatou zpověď ve Staré Boleslavi.
Vzpomínka na svatou zpověď ve Staré Boleslavi.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256998 INFO INFO P.Maria ve Staré Boleslavi.
P.Maria ve Staré Boleslavi.Buď požehnána o Máti Krista,neb vždy Jsi byla od hříchu čistá.O veď mne,Matko,vždy všemi místy,bych já byl také od hříchu čistý.Vím,že na nebi mocně kraluješ,u Syna Svého za nás oroduješ.Oroduj,prosím,za mne stále,abych vše činil jen k Boží chvále.Jednou pak,Matko,z těch zemských strastí,uveď mne k Synu do rajské vlasti!Církevně schváleno.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256997 INFO INFO Na památku.
Na památku. P.Maria Staré Boleslavi.Modlitba k sv.Terezii od Ježíška.Svatá Terezie,malá světice a veliká divitvirkyně,ozdob života řeholního,církví svatou oslavená pomocnice ve všech potřebách.Svým cnostným životem jsi se stala skvělým vzorem křesťanské dokonalosti.Tys hvězdou,vůdkyní prostých duší na cestě duchovního dětství a laskavou pomocnicí ve všech potřebách.Pán tě již oslavil nesčetnými zázraky a nyní jsi nám dána svatým Otcem za vzor,vůdkyni a pomocnici.Tobě se odevzdávám ve všech svých potřebách,úzkostech a ve všech nebezpečenstvích těla a duše.Stůj při mně,laskavá moje vůdkyně,zvláště v poslední chvíli,abych s tvou pomocí přemohl všecka pokušení zlého nepřítele a šťastně vydechl duši v náručí Panny Marie,Matky milosrdenství a představ mne mému soudci,milé Matce nebeské,všem andělům a svatým jako svého bratra,který chce s tebou věčně zpívati píseň lásky.Amen.Církevně schváleno.Ars. catholica.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256995 INFO INFO svatí
svatí
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256994 INFO INFO S.Anna
S.Anna
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256993 INFO INFO Panna Maria Svatohorská
Panna Maria Svatohorská.Modlitba. Nejsvětější Panno, z celého srdce ctím tebe přede všemi anděly a svatými jako milovanou nevěstu Ducha sv. a odevzdávám a zasvěcuji tobě své srdce se všemi pocity a prosím,vypros mně u nejsv.Trojice všecko,co jest mně potřebno a užitečno k věčné spáse.Amen.Církevně schváleno.Ars.Catholica.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256992 INFO INFO Památka vykonané sv.zpovědi.
Památka vykonané sv.zpovědi v době velikonoční ve Křetíně léta 1905. Vzývej mne v den soužení: a já vytrhnu tě,a ty mne budeš oslavovati.Žalm IL,15.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256987 INFO INFO P.Maria v Staré Boleslavi.
P.Maria v Staré Boleslavi. O Maria,Královno nejsv.růžence oroduj za nás!Panna Maria Růžencová v 1.neděli měsíce října.Z vůle Otce Hospodina lidstvu dalas Boha Syna,Duchem Svatým osvícena věstilas jak budeš ctěna.Nejen země slaví Tebe,Královnou Tě zove nebe,pozdravením za andělem slavena jsi v lidstvu celém.B.M.Kulda.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256986 INFO INFO papež
papež.A.M.Stocker & Sohn - Roma.Riproduz.vietata.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256985 INFO INFO svatí
svatí
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256984 INFO INFO P.Maria ve Staré Boleslavi.
P.Maria ve Staré Boleslavi. Vzdechy k Panně Marii.Pod ochranu Tvou se utíkáme,svatá Boží rodičko,prosbami našími nezhrdej v potřebách naších,ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky.O slavná,požehnaná Panno Maria,paní naše,prostřednice naše,orodovnice naše,se Synem svým nás smiř,Synu svému nás poroučej,Synu svému nás obětuj.Modlitba církve.Všemohoucí milosrdný Bože, jenž jsi nám blahoslavenou Pannu Marii za ustavičnou pomocnici a opatrovnici ustanoviti ráčil,popřej nám milostivě,abychom po celý život náš bojovali dobrý boj,a při poslední hodince naší smrti abychom zvítězili nad nepřítelem našeho spasení.Pro Ježíše Krista Pána našeho.Amen.Církevně schváleno.Ars Catholica.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256983 INFO INFO Reni:Christus.
Reni:Christus.Dokonáno jest.Ev.sv.Jana 19,30.Msgr.Josef Sládek děkan kol.kapituly ve Staré Boleslavi,zemřel dne 15.listopadu 1934.Modlitba:Ó,Věčný Bože,jenž jsi služebníka svého Josefa mezi své kněze povolati ráčil,buď jeho duši milostiv a přijmi ji na přímluvu Panny Marie a sv.Václava mezi své svaté kněze do věčné slávy své,kde žiješ a kraluješ jako král věčnosti.Amen.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256982 INFO INFO svatá
svatá.Mysli na svou duši celý život!Bůh nedává obyčejně v poslední chvíli milost obrácení těm,kdož Bohem celý život pohrdali.V náhlém nebezpečí smrti,není-li možno zpovídati:Jediná záchrana pro blažený život posmrtný je lítost dokonalá,t.j.bolest nad hříchy a odpor k nim ne z bázně před tresty,ale z lásky k Bohu.Není potřebí slz,avšak nestačí pouhá slova,nýbrž je nutno k Bohu se obrátit,chtít nápravu života s ohledem na Boha:Bože můj,v Tebe věřím a lituji,čím jsem zarmoutil Tebe,svého nejlepšího otce,od něhož mám všechno dobré...Vícekrát se to nestane!Tímto se zachrání i pohan.Pokřtěný může i takto:Můj Ježíši,bolí mne,čím jsem zarmoutil Tebe,svého Spasitele,svého nejlepšího Přítele,který za mne dal život.Pomoz mi ku pravému křesťanskému životu!Můj Ježíši milosrdenství!Tímto povzdechem může katolík při náletu získat plné odpuštění časných trestů,zbývajících po odpuštění hříchů,vykoná-li jej s lítostí dokonalou.S církevním schválením.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256981 INFO INFO Dem toten Chronfolger Franz Ferdinand!
Dem toten Chronfolger Franz Ferdinand!
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit
256980 INFO INFO Sv.Václav
Sv.Václav.Modleme se k sv.Václavu!Koruna zdobila hlavu tvou na zemi,chloubo vlasti České sv.Václave!Vyzdvihni nad námi ó svatý Kníže!svůj vítězný praporec a chraň svojí přímluvou u Boha Všemohoucího svoji milou vlast a všecky ty,z jejichžto úst ona sladká řeč k nebi zaznívá,kterouž jsi se ty k Ochránci všech vlastí modlíval.Zastaň svůj věrný lid,chraň svůj národ ode všeho zlého,a nedej ho vymazati z knihy věčného života.Sv.Václave oroduj za nás!Amen.
0.20 EUR
5.50 CZK
0.28 USD
Před nákupem se musíte přihlásit


Zobrazena strana: 1 .

1   2   3   4   5   6   >> +5